U objektu Coca-Cola Beograd proširen je sistem kontrole pristupa sa tagovima za daljinsko očitavanje.

Link to this post
Comments for this post are closed.